Φαρμακευτικές Θεραπείες Ακμής

Τοπική Θεραπεία ενδείκνυται για τις ήπιες μορφές ακμής καθώς και για συντήρηση του αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με τη από το στόμα θεραπεία.

Η συστηματική θεραπεία (από του στόματος) έχει θέση σε βαρύτερες μορφές ακμής και λαμβάνεται για διάστημα 6-8 μηνών.

Τα αντιβιοτικά αρχικά δρουν εναντίον του μικροβιακού παράγοντα με καλά αποτελέσματα ενώ για σοβαρότερες περιπτώσεις η χρήση της Ισοτρετινοΐνης είναι επιβεβλημένη.

Είναι το φάρμακο εκλογής για την βαρεία κυστική ακμή ,με υψηλό προφίλ ασφάλειας και εξαιρετικά αποτελέσματα.