Μεταμόσχευση Μαλλιών

Στόχος

  • Πύκνωση Τριχωτού Κεφαλής,
  • Πύκνωση Φρυδιών,
  • Πύκνωση Τριχοφυΐας Προσώπου

Εφαρμογή

  • Τριχωτό Κεφαλής,
  • Φρύδια,
  • Γένια

Πρόκειται για την πιο εξελιγμένη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών και παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των προγενέστερων τεχνικών, μεταξύ των οποίων το γεγονός πως είναι ελάχιστα επεμβατική, γίνεται με τοπική αναισθησία, δεν θεωρείται επώδυνη ούτε διεγχειρητικά ούτε μετεγχειρητικά, προσφέρει ταχύτατη ανάρρωση, δεν αφήνει σημάδια και ουλές, δεν απαιτεί ράμματα, επιτρέπει πολύ πιο φυσικό και πυκνό αποτέλεσμα, δεν παρουσιάζει μεγάλες πιθανότητεςμετεγχειρητικών επιπλοκών ούτε αυξημένη αιμορραγία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πύκνωση των φρυδιών ή της περιοχής του προσώπου (μούσια).

Το πλήρες όνομα της FUE είναι Follicular Unit Extraction και εφαρμόζεται ήδη από το 2003, ενώ τείνει να επικρατήσει έναντι όλων των άλλων τεχνικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μία πολύ λεπτή και λεπτομερή διαδικασία, κατά την οποία τα τριχοθυλάκια από την δότρια περιοχή μεταφέρονται ένα-ένα στη λήπτρια, με αποτέλεσμα να απαιτείται προσεκτική εκπαίδευση και βαθιά γνώση της μεθόδου.

Πρέπει λοιπόν να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο στη συγκεκριμένη τεχνική πλαστικό χειρουργό.

Η FUE δίνει οριστική λύση στο σοβαρό πρόβλημα της τριχόπτωσης και της μερικής αλωπεκίας, παρά το γεγονός πως πρόκειται για μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο. Το μεγάλο της πλεονέκτημα έγκειται στο γεγονός πως μπορεί να γίνει λήψη μεγάλου αριθμού τριχοθυλακίων χωρίς το παραμικρό σημάδι.

Κατά το σχεδιασμό της μεταφοράς των τριχοθυλακίων και της κατανομής τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η καλύτερη δυνατή διατήρηση τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας περιοχής, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κάλυψη και ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται ένα–ένα από τη δότρια περιοχή με ειδική συσκευή και φυλάσσονται σε περιβάλλον υγρό και με θερμοκρασία έως 4ºC (το πολύ μέχρι 8 ώρες) μέχρι να εμφυτευτούν με ειδική συσκευή εμφύτευσης στη νέα τους θέση.

Τα ποσοστά επιτυχίας της FUE αγγίζουν το 95%, ενώ τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά και παρουσιάζεται διαρκής βελτίωση για διάστημα έως και 10 μηνών μετά την εμφύτευση.